Marissa Zandvliet Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Marissa Zandvliet Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Marissa Zandvliet Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verrichten van de opdracht en u waar nodig te bereiken voorafgaande aan de uitvoering ervan. 
- Het afhandelen van de betaling evenals het afleveren van de producten. 

Marissa Zandvliet Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 

Privacyverklaring